Astro-Power-Supply

Bedrading en aansluiting van de zekeringhouders, XLR’s en Leds

De zekeringhouders hebben elk twee aansluitpunten, het ene aan de zijkant, het andere, hoger, steekt uit het middendeel. Zorg ervoor dat de zijaansluitingen allemaal naar de buitenzijde van het frontpaneel gericht zijn.

50-Aansluiting zekering-XLR

Voor de doorverbinding van de stroomdraden wordt monobrain koperdraad van 1,25mm² gebruikt. Je vindt ze in verschillende kleuren en koopt die bv. in een ‘Doe Het Zelf’ zaak. We gebruiken hier rode en blauwe kleur om het onderscheid te maken tussen de + en de – pool.

Knip een stuk rode draad op maat en snij met een cutter de isolatie weg op de plaatsen waar de draad aan de zekeringen zal worden gesoldeerd. Plaats de draad tussen het zekeringhuis en het zijcontact (je kunt de zijcontacten zo nodig iets naar buiten plooien) en soldeer alle contacten.

TIP: wil je een mooie rechte draad, knip dan een zekere lengte af (+ 10 cm van wat je nodig hebt). Strip beide uiteinden over een lengte van ongeveer 2 cm. Zet een uiteinde vast in de bankschroef en het andere uiteinde in de boorkop van de boormachine. Trek met de boormachine de draad strak en laat de boormacine dan heel even draaien, enkele omwentelingen zijn voldoende. De draad wordt kaarsrecht.

Maak nu draadbrugjes tussen het middencontact van de zekeringhouder en de XLR. Aan de XLR-kant plooi je de draad in een hoek van 90° en knip die af zodat het eindje ongeveer 7mm lang is. Dat past dan precies in de XLR-contact. Plooi het andere eind zoals op de hierboven weergegeven afbeelding.

BELANGRIJK!

Een XLR heeft 3 contacten. Wanneer je goed kijkt zie je naast ieder contact (in het zwarte gedeelte) een cijfertje staan. Staat het middencontact zoals op bovenstaande foto naar onder, dan zit contact nr 1 links en contact nr 2 rechts. Het middencontact draagt het cijfertje 3.

Contact 1 wordt de + pool en contact 2 de – pool. Op die manier standaardiseer je de aansluitingen en kun je de voeding zo nodig ‘uitwisselen’.

51-XLR Pinnummers

Soldeer de draadbrugjes eerst vast aan het middencontact van de zekeringhouder.

Stop nu het rode draadje van het ledlampje mee in het contact nr 1 van de XLR en soldeer dit samen met de draadbrug vast in het XLR contact. Hier mag je zeker wat meer soldeertin gebruiken zodat het XLR contact mooi gevuld wordt met soldeertin.

52-XLR + Ledaansluitin
(9)