Astro-Power-Supply

Deze draadgeleiders kun je met de XLR schroeven vast zetten. Hieronder zie je waar je ze kunt plaatsen.

100-plaats kabeldoorvoer

Leid zoals hierboven weergegeven de gele en blauwe draad afkomstig van de ampèremeter door het draadgeleidertje links/onder en knip die dan halverwege de XLR rij door. Strip 1 cm isolatie weg en vertin. Schuif over beide draadjes een 2 cm lang krimpkousje.

Leid de gele en blauwe draad uit de kabeltros door het draadoogje rechts/onder.

Pas de juiste lengte af zodat je na het strippen van 1 cm isolatie de overeenkomstige draadeindes aan elkaar kunt solderen, blauw aan blauw en geel aan geel. Voor de draadeinden aan elkaar te solderen schuif je een ruimer krimpkousje, dat straks over de twee andere krimpkousen kan worden geschoven, over de gele en blauwe draad uit de tros. Soldeer de draadeindes aan elkaar en schuif de krimpkousjes over de soldeerverbindingen, waarna je ze krimpt. Schuif nu het ruimere krimpkousje over beide krimpkousjes en krimp. Zo bekom je een solide verbinding.

Leid de zwarte stroomdraad door de bovenste draadoogjes zoals op bovenstaande figuur wordt weergegeven. Pas de zwarte draad af, strip 1 cm isolatie weg en vertin. Leg het vertinde draadeinde naast de vrijgehouden draadbrug. Wikkel een eindje dunne montagedraad rond beide en soldeer dan alles samen.

101-Aansluiting Minpool XLR

Nu pas kun je de draadbrug ook in de XLR solderen. Vergeet hierbij niet het blauwe draadje van het ledlampje mee te solderen.

Hierna rest je enkel nog de rode stroomdraad op maat te zetten, 1 cm isolatie weg te strippen, het draadeinde te vertinnen en het bij het zijcontact van de eerste zekeringhouder vast te solderen aan de lange rode draadbrug.

102-Aansluiting pluspool Zekering

Controleer nog een laatste maal of alle verbindingen correct zijn en ga de kwaliteit van alle soldeerverbindingen nog eens na. Je hebt een goeie soldeerverbinding als het soldeer mooi glad en goed in elkaar  is gevloeid.

TIP: Wanneer je een soldeerverbinding wil verbeteren, gebruik dan steeds weer een beetje soldeertin. Door een soldeerverbinding enkel opnieuw te smelten gaat de kwaliteit wegens oxidatie achteruit. Het tin wordt dan dof en korrelig. Het toevoegen van een beetje nieuw soldeertin verhelpt dit.

Je kunt het frontpaneel nu in het koffertje leggen, maar schroef het nog niet vast.

Open de zekeringhouders en plaats in elk een glaszekering van 4 amp. Die glaszekeringen komen in twee types, snelle en trage. Voor de 12V zekeringen kies je snelle (F). Plaats een uiteinde van de zekering in het hoedje van de zekeringhouder en schroef het hoedje met de zekering erin dicht.

Maak de zekeringhouder van de netverbinding open en klik er een trage glaszekering in van 1,5 amp. Druk de zekeringhouder weer op zijn plaats.

Dan is nu het moment aangebroken om de voeding te testen. Stop de netstekker in het stopcontact en schakel de voeding aan. Als alles correct is aangesloten dan gaan de rode ledjes oplichten en zal het voltmetertje ongeveer 12 volt op het display weergeven. Het stroommetertje zal ook reeds een kleine aanduiding geven in de orde van 0,02 amp. Dat heeft te maken met het stroomverbruik door de ledjes en de achtergrondverlichting van de paneelmeters.
(20)