Astro-Power-Supply

Je kunt nu de uitgangsspanning instellen. Kantel het frontpaneel weer tegen het openstaand deksel. Met een fijne schroevendraaier kun je het kleine blauwe instelpotentiometertje van de SM-voeding bijregelen. Kijk op het voltmetertje en stel de spanning in op 12,8 V. Je zult merken dat wanneer er veel stroom wordt verbruikt de spanning een beetje zakt. Het zakken is in de grootteorde van enkele millivolts per ampère. Bij een verbruik van 5 amp zal de uitgangsspanning tot 12,6 volt gezakt zijn. Zolang de uitgangsspanning 12 volt of meer bereikt is er geen enkel probleem.

Rest er enkel nog het afregelen van de temperatuurschakelaar. Wil je het echt precies doen dan heb je een elektronische thermometer nodig. Je plaatst het sensorelement van de thermometer tussen de achterwand van de koffer en tegen de behuizing van de voeding. Sluit een aantal toestellen aan op de voeding zodat je een totale stroom van minimum 4 amp. trekt. Wanneer de temperatuur zo’n 40°C bereikt draai je het potentiometertje van de temperatuurschakelaar tot de ventilator begint te draaien. Schakel de stroomverbruikers uit en wacht tot de ventilator stilvalt. De temperatuur mag nu slechts 1°C zijn gezakt. Schakel de apparaten weer aan en controleer op welke temperatuur de ventilator weer begint te draaien. Regel eventueel de potentiometer wat bij.

Heb je geen thermometer, volg dan hetzelfde procedé maar voel af en toe aan de behuizing van de voeding. 40 °c voelt vrij warm maar net niet heet aan.

WAARSCHUWING! Wanneer de SM-voeding onder spanning staat kom dan nooit aan de componenten van de SM-voeding daar deze onder gevaarlijke netspanning kunnen staan!

Aanpassing van de voedingskabels van de apparatuur

Voor je de voeding kunt gebruiken dien je alle voedingskabels van de apparaten die je op de voeding wil aansluiten te voorzien van driepolige mannelijke XLR pluggen.

103-XLR Mplug

Schroef het zwarte plugeinde los. De plug heeft 4 onderdelen: het metalen huis van de plug, het zwarte pluguiteinde, een plastieken kabelklem en de eigenlijke driepolige aansluitplug. Ook hierbij zijn de contacten genummerd (1 tot 3) en komen overeen met de nummering van de vrouwelijke XLR chassisdelen (zie foto hierna)

104-XLR-onderdelen  105-XLR Pin voorzicht  106-XLR-soldeerkant

Voor je de sigarettenaansteekplug van de voedingskabel knipt moet je eerst nagaan welke draad de positieve spanningsdraad is. Open de sigarettenaansteekplug en identificeer de draad die aan de middenpin van de connector is gesoldeerd.

107-Gecodeerde coteàcote 108-Sigarettenplug open

De veel gebruikte côte-à-côte draden zijn meestal gecodeerd. Soms wordt op een van beide geleiders om de paar centimeter een nummer gedrukt, soms is een geleider volledig glad en vertoont de andere geleider fijne ribbeltjes in de lengte richting.

Nadat je bepaald hebt welke van beide de positieve stroomdraad is, knip je de sigarettenaansteekplug eraf. Steek het uiteinde nu door het zwarte plugeinde en trek de draad erdoor.

 109-Montage XLR Stap 1  110-Montage XLR stap 2 111-Montage XLR stap 3

Splits de draad over een lengte van 2 à 3 cm. Strip de uiteinden over 1cm, twist de draadjes samen en vertin. De positieve stroomdraad soldeer je in de pin nr.1de negatieve stroomdraad in pin nr. 2

 112-Montage XLR stap 4  113-Montage XLR stap 5  114-Montage XLR stap 6

Plaats de kabelklem over de draad en schuif het geheel in het metalen plughuis terug. Er is slechts één positie waarin het past! Schuif het plugeinde tegen de plugbehuizing en schroef vast. Hierdoor wordt de kabelklem binnenin dicht gedrukt.

Hieronder vind je het overzichtschema de componentenlijst

astro-power-supply_schema

Componentenlijst Astro-Power

Heb je vragen of opmerkingen, stuur me een mail. Het mailadres vind je onderaan de componentenlijst.

(21)