Astro-Power-Supply

Optionele spanningspiek beveiliging

De SM-voeding die hier wordt gebruikt is uiterst stabiel en onder normale omstandigheden zullen er aan de gestabiliseerde 12V uitgang nooit spanningspieken optreden, ook niet wanneer de netspanning zelf zou fluctueren. De voeding blijft correct werken met netspanningen tussen de 90 en de 264 Volt. Mocht er toch iets fout lopen dan kan men nog een extra veiligheid inbouwen door middel van een metaaloxide varistor.

Een varistor heeft een drempelspanning. Wanneer die drempelspanning wordt overschreden gaat de varistor geleiden waardoor de overspanning als het ware wordt kort gesloten. Hierdoor kunnen korte spanningspieken worden opgevangen. De gebruikte varistor zal spanningspieken boven de 14 volt kortsluiten.

Een varistor heeft geen polariteit. Je kunt hem met andere woorden zonder meer over de plus en min van de voeding aansluiten. Omdat in dit project de aansluitdraden van de varistor zelf worden gebruikt werden deze eerst voorzien van een krimpkousje om ze gedeeltelijk te isoleren.

87-Varistor

De ventilator

De ventilator heeft drie aansluitdraden, een rode, een zwarte en een witte (soms geel). De aansluitdraden zitten in een gevlochten omhulsel en aan het uiteinde zit een plugje. Knip het plugje eraf en schuif het omhulsel van over de draden. De witte draad hebben we voor onze toepassing niet nodig. Knip hem af bij de ventilator.

De ventilator moet zodanig worden gemonteerd dat wanneer hij draait de lucht van binnen naar buiten stroomt. Deze ventilator kan niet andersom draaien door bv. de polariteit van de aansluitdraden om te keren, dus moet de ventilator ‘omgedraaid’ worden waarbij de rotor aan de binnenkant zit (zie foto).

88-Ventilator montage

De ventilator wordt met inox M4 x 40 schroeven gemonteerd. Aan de buitenzijde van het frontpaneel plaatsen we eerst het ventilatorroostertje. Stop onder de montageoogjes van het roostertje nylon rondelletjes van 4 mm. Deze beschermen de lak van de frontplaat.

Let erop om de montagevijzen in te korten zodat ze precies passen. Uitstekende vijzen komen in contact met de SM-voeding wat zeker moet vermeden worden. Bij deze configuratie komen de moeren/vijzen 2 mm boven de SM-voeding te zitten.

Monteer het roostertje met het stoffilter over de luchtinlaat. Dit roostertje wordt met inox M4 x 10 schroeven op de frontplaat bevestigd.
(17)