Alimentation Astro

De netaansluiting

Voor de SM-voeding met de chassisplaat in het koffertje wordt vastgezet voorzie je eerst nog de aansluitdraden voor de netaansluiting.

De aansluitdraden haal je uit een soepele elektriciteitsdraad 3 x 1,25 mm². Knip een lengte van 40 cm van zo’n draad. Haal voorzichtig zo’n 10 cm isolatie weg, zodat je drie afzonderlijk geïsoleerde draden bekomt. Probeer om draad voor draad uit de isolatie te trekken. Lukt dat niet, snij dan voorzichtig met een cutter in de lengterichting de isolatie in. Zorg ervoor niet door de isolatie te snijden zodat je de draden niet beschadigt. Trek nu een draad door de isolatie heen. Normaal scheurt die door langs de insnijding. Je hebt nu drie afzonderlijke soepele draden, een blauwe, een bruine en een geelgroene.
Strip het uiteinde over 1cm, twist de draadjes en vertin. Doe dat met de drie draden.

Nu kun je de vertinde uiteinden in de connector van de SM-voeding vastzetten. Verwijder het beschermkapje.

90-Netaansluiting

De geelgroene draad gaat in de aansluiting met het aarding symbooltje. FG op bovenstaande tekening. De blauwe gaat in AC IN (N) en de bruine in AC IN (L)

Plaats het beschermkapje terug over de netconnector.

Nu kun je de voeding in het koffertje vastschroeven. Ook hier weer borgringetjes gebruiken.

Het resultaat ziet er ongeveer uit zoals op de foto onder het maatplan.

Bekabeling en aansluiting op het frontpaneel

Plaats het geopend koffertje voor je en plaats het frontpaneel tegen het openstaand deksel.

91-Overzicht bekabeling

Om de bedrading wat bij mekaar te houden gebruik je spiraal binders (ook te koop in een elektronicazaak). Je kunt natuurlijk ook krimpkous gebruiken of kabelbindertjes, maar spiraalbinders werken het gemakkelijkst en kun je steeds aanpassen. Op de foto hieronder zie een voorbeeld.

92-Spiraalbinders

Begin met de netaansluiting. Leg de drie aansluitdraden netjes naast mekaar en wikkel er de spiraalbinder rond. Laat de draad langs de wand van het koffertje lopen. In de hoek krul je ze naar boven en leid ze naast de ventilator tot bij de netaansluiting van het frontpaneel. Net voor de netaansluiting knip je de spiraalbinder af. Knip nu de verbindingsdraden op maat, strip 1 cm isolatie weg, twist de draadjes bij elkaar en vertin. Soldeer eerst de bruine en dan de blauwe draad aan de schakelaar contacten (zie afbeelding).
(18)