Alimentation Astro

La traduction de cette page en français n’est pas disponible pour l’instant.

Compacte 12 volt / 10 ampère gestabiliseerde

netvoeding voor zelfbouw

01-Zelfbouw gestabiliseerde 12 volt

Deze zelfbouw 12 volt netvoeding heeft een vermogen van maximaal 120 watt. Bij dit vermogen levert de voeding een stroom van 10 ampères. De praktijk leert dat dit ruim voldoende is om heel wat van de ‘klassieke’ astronomie apparatuur van spanning en stroom te voorzien.
Bij mijn opstelling worden de volgende apparaten aangesloten:

  • Montering: stroomverbruik 0,4 A in volg mode / 1,5 A bij maximale slew op beide assen gelijktijdig;
  • 2 dauwlinten via één dauwlint regelaar: stroomverbruik tussen 0,5 en 1,7 A;
  • Gekoelde CCD camera: stroomverbruik 1,5 A bij maximale koeling – gemiddeld 1A;
  • Kleine laptop via 12V/19V omvormer: stroomverbruik maximaal 1,2 A – gemiddeld 0,8A;
  • Mgen autoguider: stroomverbruik 0,2 A;

Totaal stroomverbruik: maximaal 6,1 A – gemiddeld ongeveer 3,5 A

De grote verbruikers zijn vooral dauwlinten, waarvan het stroomverbruik recht evenredig is met hun lengte. Bij Kendrick verbruikt het langste dauwlint (1,27 m) voor een 16’’ telescoop tot 4,1A.

Ook Laptops kunnen gulzig zijn, afhankelijk van het type processor, de grafische kaart en of ze al dan niet zijn uitgerust met een ventilator. Daar ik voor het veldwerk gebruik maak van een afzonderlijke lichte laptop, die enkel ingezet wordt voor de sturing van de montering, de camera/volgcamera, een USB-weerstation, USB-GPS en het opslaan van de frames, is een licht en ventilatorloos type ruim voldoende. (ACER Travelmate B115 – werkt 8 tot 10u op zijn eigen batterij)

Switchmode voedingen komen in ‘alle maten en gewichten’ dus mocht je meer vermogen nodig hebben dan vindt je altijd wel een gepast type.

De voeding moest aan de volgende criteria voldoen:

1) Zo compact mogelijk zijn;
2) Ingebouwd in een waterdichte koffer (gebruik in het veld);
3) Uitgerust met een 220V inbouwstekker met schakelaar en zekering;
4) Vijf XLR aansluitingen (12V);
5) Elke XLR uitgang voorzien van een led indicator;
6) Elke XLR uitgang voorzien van een zekering;
7) Een verlichte paneelmeter die de uitgangsspanning weergeeft;
8) Een verlichte paneelmeter die het totale stroomverbruik weergeeft;
9) Een geruisarme ventilator;
10) Een gefilterde luchtinstroom;
11) Een temperatuur schakelaar (voor de ventilator);

Keuze van de onderdelen:

De Switchmode voeding

Switchmode voedingen hebben een aanzienlijk voordeel ten opzicht van de klassieke transformator voedingen namelijk hun zeer hoog rendement, dat vaak meer dan 90% bereikt, hun veel kleinere afmetingen en hun geringe gewicht.

Een klassieke transformator voeding met een gestabiliseerde uitgangsspanning van 12 à 13 volt en die tot 10 ampère continue stroom kan leveren zal algauw enkele kilos wegen. Een vergelijkbare switchmode voeding weegt amper 400 gr.
Door het hoge rendement worden deze voedingen veel minder warm en door hun beperkte afmetingen kunnen ze in een kleinere behuizing worden ingebouwd. Bij de hierboven afgebeelde voeding werd een kleine geruisloze ventilator voorzien die in werking treedt wanneer de voeding een temperatuur van 40°C bereikt. De voeding werkt probleemloos tussen -20 en +70°C maar het is natuurlijk niet aan te raden om de temperatuur zo hoog te laten oplopen. Vooral tijdens warme zomernachten en bij hoog stroomverbruik zal de ventilator zeker zijn dienst bewijzen.

Zeer belangrijk is dat je een switchmode voeding kiest van een degelijke constructeur. Let vooral op met de goedkope merkloze types. Het is verleidelijk om zo’n voeding aan te schaffen vanwege de prijs die soms slechts 1/3 van een vergelijkbare merkvoeding bedraagt. Vaak echter voldoen deze niet aan de normen betreffende veiligheid, isolatie, ontstoring en elektromagnetische emissie en zijn hun componenten van minderwaardige kwaliteit. Zo’n voeding kan soms snel doorslaan, met alle kwalijke gevolgen van dien. Het zou wel eens zeer duur kunnen uitvallen wanneer je apparatuur beschadigd raakt door een falende voeding…
(1)