Alimentation Astro

Het schema

76-Schema tempschakelaar

De werking is zeer eenvoudig. Een FET transistor is eigenlijk een schakelaar. Wanneer de spanning op de Gate een bepaalde waarde bereikt dan gaat de FET geleiden tussen de Drain en de Source.

Is de temperatuur 20 °C dan heeft de NTC weerstand een waarde van 10 Kohm. De weerstand van de trimmer kan worden ingesteld maar laat ons aannemen dat die 1 Kohm bedraagt. Bij een voedingsspanning van 12 volt staat er op de gate (G) dus een spanning van 1,2 Volt ( 1kohm / 10 Kohm = 0,1 => 0,1 x 12 = 1,2)

Stel dat de FET begint te geleiden bij 2,4 volt. Door de toename van de temperatuur gaat de NTC waarde afnemen. Veronderstel dat bij 40°C de weerstandswaarde van de NTC 5 Kohm bedraagt. Dan zal de spanning op de gate 2,4 Volt bedragen ( 1K / 5K = 0,2 => 0,2 x 12 = 2,4) waardoor de FET in geleiding gaat en de ventilator dus in werking komt. De diode is enkel bedoeld als beveiliging.

De weerstand van 500 ohm heeft tot functie om de SM-voeding licht te belasten. Er werd ondervonden dat de SM-voeding licht belast moet worden (met een stroompje van 20 mA) opdat ze een stabiele uitgangspanning van 12 V zou leveren. We bereiken dit door twee weerstandjes van 1 Kohm parallel aan elkaar te schakelen.

De aansluitgegevens van de onderdelen

77-Onderdelen tempschakelaar

 78-Detail diode  79-Detail FET

Bij de trimpotentiometer zijn de twee buitenste aansluitingen de vaste weerstand. De middenaansluiting is de ‘loper’ of het regelbare deel.
(15)