Disclaimer

Disclaimer

 

1. In deze Disclaimer wordt ondermeer verstaan dat:

 

o Eigenaar: de eigenaar van de website, zijnde VVS

o Gebruik(en): alle denkbare handelingen;

o Bezoeker/Gebruiker: de Gebruiker van de website

o Inhoud: alle in de website aanwezige inhoud, thans

 

Capella Hoegaarden;

https://www.vvscapella.be/;

in geschreven taal, thans in beeldmateriaal, thans via gekoppelde bestanden en/of weblinks;

 

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die de

Bezoeker bezoekt/bekijkt. Door de pagina te Gebruiken stemt de Bezoeker in met deze Disclaimer;

3. De Inhoud is door de Eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheden aangaande mogelijke onjuistheden van gepubliceerde teksten en/of beelden van derden;

4. De Eigenaar is niet verantwoordelijk voor de Inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar verwezen wordt;

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk Gebruik van de Inhoud of afbeeldingen, tenzij het kopiëren ervan en/of het delen ervan zonder toestemming van de auteur, maken inbreuk op intellectuele rechten;

6. Toestemming tot het Gebruik van en/of delen van de getoonde Inhoud en/of beeldmateriaal op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient voorafgaandelijk schriftelijk aangevraagd te worden aan de auteur ervan.